Tudástár

A magyar katonai repülőgépeken használt álcázó színek 1930-1945 – 2. rész

Krayer/RLM               A „magyartarka” színeinek rekonstruálására alkalmas a Ju.86-os típusból származó roncsokon található festék, mivel dokumentumokkal igazolható, hogy erre a típusra rendeltek Krayer festéket a terepszín felfestésére, továbbá a […]

Krayer/RLM
 

            A „magyartarka” színeinek rekonstruálására alkalmas a Ju.86-os típusból származó roncsokon található festék, mivel dokumentumokkal igazolható, hogy erre a típusra rendeltek Krayer festéket a terepszín felfestésére, továbbá a padlásokon megmaradt roncsok megérték a háború végét, ezért biztosra vehető, hogy az első német festékkel készült gépeket a nagyjavítások során magyar festékkel festették le. A Krayer festék eredetével kapcsolatos viták során minden irányzat képviselője egyet értett abban a makett.org internetes oldalon, hogy a Ju.86-os roncsdarabjai alkalmasak a „G” sor színeinek beazonosítására. A Hungarian fighter colours című könyv (továbbiakban: HFC) az első próbálkozás a „magyartarka” színeinek meghatározására, ezért a maga nemében úttörő jellegű vállalkozás volt. Áder Attila gyűjteményének Ju.86-os roncsain talált barna/zöld/szürke színű festékeket elemezték. A színelemzést ugyanazokon a roncsokon én is elvégeztem. A festett felületet megtisztítottam és ahol szükséges volt felpolíroztam, majd összefényképeztem a rendelkezésemre álló RLM és RAL színmintákkal. Minden esetben azzal a színkártyával fényképeztem össze, melyhez a legközelebb állt az eredeti festék. (Eredeti minta a barnából és a zöldből a Szolnoki Repülő Múzeumban megtekinthető)

Barna:

(A roncsról származó festékdarab jó állapotban maradt meg, a teljes takaráshoz szükséges rétegben, nem tűnik át alóla az alapozó színe. Nem políroztam.)

Mago6-2

Zöld:

(A roncsról származó festékdarab jó állapotban maradt meg, a teljes takaráshoz szükséges rétegben, nem tűnik át alóla az alapozó színe. Nem políroztam.)

Mago7-2

Szürke:

(A roncsról származó festékdarab jó állapotban maradt meg, a teljes takaráshoz szükséges rétegben, nem tűnik át alóla az alapozó színe. Políroztam.)

 

Mago8-2

 A roncson található festék a Michael Ullmann által készített könyvben található RLM színmintához hasonló. Mivel a minták nagyon kisméretűek, ezért nem sikerült értékelhetőre összefényképezni a ronccsal. A következő képen a ronccsal összefényképezett RAL minta, az M. Ullmann által készített RLM mintával:

 

Mago9-2

Az álcázó festés negyedik színe a gépek aljára festett kék szín. A Szolnoki Repülő Múzeum gyűjteményében található egy Ju. 86-os roncsdarab, melyen megmaradt a kék szín.

Kék:

(A roncsról származó festékdarab jó állapotban maradt meg, a teljes takaráshoz szükséges rétegben, nem tűnik át alóla az alapozó színe. Políroztam.)

Mago10-2

A HFC-ben bemutatott elemzés szerint ezek a Krayer által gyártott, az RLM színekhez hasonló, de attól eltérő színek. A mellékelt fotókon látható, hogy a G.1102/RLM 61, valamint a G.1101/RLM 65 között nincs jelentős eltérés. A zöld az RLM 62 mintánál sötétebb, azonban a Michael Ullmann által publikált RLM 62 mintához képest világosabb. A sötétszürke a Michael Ullmann által összeállított RLM 42 mintánál világosabb, ahhoz áll a legközelebb és az RLM 63 szürke változatánál sötétebb. Ha megnézzük az RLM 75 és RLM 76 mintákról korábban mellékelt fotókat, láthatjuk, hogy mekkora eltérés van az adott szín különböző roncsokon talált mintái között. Összevetve a Ju.86-os roncson talált 4 színből három (RLM 61/62/65) nem mutat nagyobb eltérést, mint amekkorát a gyártás technológiai különbségből, illetve a folyamatos fejlesztésekből és a nyersanyaghiányból adódó eltérés okozott a német festékkel festett mintáknál. Egyedül a szürke esetében van jelentős eltérés, ami az RLM 42 mintához közeli szín (annál világosabb), az RLM 63 szürke változatánál pedig sötétebb. (Azonban nincs  színreferencia a Herbig-Haarhaus által gyártott RLM 63-ról, ezért nem lehet tudni, hogy milyen árnyalatú RLM 63 színt gyártott.)

Színelemzés esetén, ha egy roncson lévő festék gyártóját akarjuk beazonosítani, akkor szükségünk van az összes német beszállító referencia színmintáira, mert csak akkor lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy melyik gyártó színárnyalatához esik a legközelebb (esetleg egyezik) a vizsgált festék. A korábban bemutatott dokumentumokból kiderült, hogy a Krayer színek Herbig-Haarhaus színminta alapján készültek. Jelenleg nem lehet letisztázni, hogy a Herbig-Haarhaus színskálája az eltérő gyártástechnológia miatt mennyiben különbözik a jelenleg elérhető RLM színmintáktól. Mivel sem Krayer, sem Herbig-Haarhaus színreferencia nem áll rendelkezésre, nem lehet eldönteni, hogy a vizsgált roncsokon lévő színek nem RLM, hanem Krayer színek. A HFC is elismeri, hogy az általuk meghatározott Krayer színek hasonlítanak a RLM színekhez, azonban ha össze lehetne vetni a Herbig-Haarhaus színreferenciájával a roncs festékeit, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy ezek megfelelnek a Herbig-Haarhaus által gyártott RLM színeknek.

A HFC színelemzésével kapcsolatban a legnagyobb vitát a makett.org fórumon a Krayer G.1102 barna FS színkártya meghatárolása okozta, mivel az egyáltalán nem hasonlít az RLM 61-re.

Mago11

Bal oldalt az RLM 61-nek megfelelő FS kártya, jobb oldalt a Krayer földbarna FS megfelelője, amit a makett.org fórumon tett közzé az egyik szerző. A HFC által megadott FS kártyát összefényképeztem a roncson található festék mintával:

Mago12-2

 A korábbi kutatási eredmények szerint a magyar barnának egyik fő jellemzője, hogy vöröses árnyalatú, azonban ez a Ju.86-os roncson talált festékre nem jellemző, sőt ez hasonlít legjobban az RLM színkártyához. Ráadásul a Krayer saját fejlesztésű „C” színsorából a repülőgépekhez használt C.72 barnában sincs vöröses árnyalat.

A HFC színminta fotókon mutatja be a Krayer színeket. A G.1101 kék színminta (49.oldal) és az RLM 65 színminta (50.oldal) ugyanarról a Me.109 futómű áramvonalazó lemezről készült.

Mago13-2

Mago14-2Mago15-2

Mago16-2Mago17-2

A makett.org internetes fórumon részletesen le lett írva a színelemzés menete, mely szerint a roncsokon található festékeket hasonlították össze az FS kártyákkal. Azonban Áder Attila gyűjteményében nincs olyan Ju.86 roncsdarab, melyen azonosításra alkalmas kék festék található, ezért kérdés, hogy mi alapján lett megállapítva, hogy a Krayer G.1101 körülbelül az FS25550 színnek felel meg.

MÁVAG Héja

            Horváth Gábor gyűjteményében található egy MÁVAG Héja vízszintes vezérsík roncs.

Mago18-2

A Héják festésének színeit eddig nem sikerült beazonosítani. A roncson található festékek felületei rossz állapotban maradtak meg, ezért először P1000 finomságú vízpapírral lecsiszoltam az elkrétásodott réteget, majd átpolíroztam.

Barna:

(A roncson található festék rossz állapotban maradt meg. A csiszolás és polírozás után előtűnt festék vékony rétege miatt, helyenként színeltérést okoz, hogy áttűnik alóla az alapozó színe.)

 Mago19-2

 Zöld:

(A roncson található festék rossz állapotban maradt meg. A csiszolás és polírozás után előtűnt festék vékony rétege miatt, helyenként színeltérést okoz, hogy áttűnik alóla az alapozó színe.)

Mago20-2 

A lemezen talált barna szín és az RLM 81 majdnem teljesen egyezik, a zöld és az RLM 71 eltérése is belefér gyártástechnológiai színeltérésbe. A Héja gyártás nem volt része a német-magyar repülőgép gyártási együttműködésnek, mégis német színekhez hasonló árnyalatok található a gép roncsán.

 

Összegzés

A színek meghatározására folytatott eddigi kutatások eredményei szerint a „G” sor az RLM színrendszerétől (a nézőpontok szerint különböző mértékben) eltérő színekből állt. Ezt a megállapítást részben pontatlan visszaemlékezésekre, a roncsokon található festékek (véleményem szerint) kevésbé körültekintő elemzésére, kevés dokumentumra és az eredeti fotók összehasonlító elemezésére alapozták. A dokumentumok szerint 1935-től a Krayer repülőfestékei német eredetűek voltak. A Ju.86 és a Héja roncsán német színekhez hasonló álcázó színek találhatóak. A bizonyítékok alapján ki lehet jelenteni, hogy a „magyartarka” az RLM 61/62/63 színekből állt, továbbá a magyar fejlesztésű repülőgépekre is szabványosított német színek kerültek. Kutatásom eredményeit összegezvén végül a Tisztelt Olvasóra hárul a feladat, hogy a korábban megismert anyagok és tézisek, valamint a jelen írás keretei között bemutatott történelmi emlékek alapján (ha szükségesnek látja) újra értelmezze a magyar hadi ipar és repülés történetének ezen fejezetét.

 

Köszönettel tartozom a kutatáshoz nyújtott segítségért Áder Attilának, Fülöp Sándornak, Havasi Józsefnek, Horváth Gábornak, Kiss Péternek, Kozma Józsefnek, Molnár Mihálynak, Páli Miklósnak, Punka Györgynek, Somogyi Balázsnak, Tóth Zoltánnak, Török Róbertnek, Romsics Ádámnak,  Vadász Istvánnak,  Budapest Főváros Levéltárának, a Hadtörténelmi Levéltárnak, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának,  és az Országos Széchényi Könyvtárnak.

(A Makett.org csapata köszönetet mond Magó Károlynak, amiért kutatásait először a portálunkon publikálja! Kérjük a tördeléssel kapcsolatos észrevételeket közvetlenül Schuller Balázs szerkesztőhöz küldeni. A tanulmányhoz bejelentkezést követően, közvetlenül itt a portálon, vagy a fórumon lehet hozzászólni.)

Tudj meg többet róla: Magó Károly

1973. június 22-én születtem Budapesten. Az első makettem egy KP MiG-17PF, volt, melyet 1982-ben kaptam karácsonyra. Következő években egy Jak-24P és egy Jak-40 készült el, melyek összerakása során megszerettem ezt a hobbit. 1987-től rendszeresen maketteztem. Kipróbáltam a versenyzést is, 1996-ban szereztem meg az első érmet, majd 2003-ban a MiG-19 PM makettel mesterlevelet kaptam. Elkészítettem a WM. 21, WM. 16 mesterdarabját, a He. 46 és a Szu-22 magyar változatának átalakító készletét. Jelenleg a repüléstörténeti kutatásaim és a roncskutatás miatt keveset makettezek, egy Szu-22 és egy FIAT G-12 épül évek óta, (sajnos) egyre lassabban. 1996 óta veszek részt a szolnoki makettező rendezvények szervezésében. 2005-ben Vadász Istvánnal közösen dolgoztuk ki a kétszintű pontozásos verseny szisztémát, mely 2006-ban került bevezetésre a szolnoki versenyen. Jelenleg az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis által üzemeltetett Szolnoki Repülőmúzeumban dolgozom.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .