vegyes

Friss és régebbi szaktörténeti- esetleg tutorial könyvek bemutatása

Moderátor: Rumcajsz

Avatar
Oddball
Hozzászólások: 765
Csatlakozott: 2010.03.02. 04:57
Tartózkodási hely: Szentes

Re:vegyes

Hozzászólás Szerző: Oddball » 2014.05.18. 23:05

Köszönöm.
Az asszonyon keresztül megrendeltetem  O :)
Kép Lányos apuka
Je Suis Oddball

romsitsa
Hozzászólások: 1291
Csatlakozott: 2013.07.10. 23:55

Re:vegyes

Hozzászólás Szerző: romsitsa » 2014.10.31. 22:33

Hali,

nem a legolcsóbb, de a tartalma miatt szerintem simán megéri.

Magyarok az I. világháborúban szakkönyvgyűjtemény

Az alábbi munkákat találjuk a lemezen:

    A világháború története 1914-1918 (Tolnai, 8 kötet)
    A világháború 1914-1918 (Hadtörténelmi Levéltár, 10 kötet)
    A világháború amilyennek én láttam (József főherceg, 7 kötet)
    A világháboru okiratai (8 kötet)
    Magyarország az első világháborúban - Lexikon A–Zs
    Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat
    A Doberdó védelme az első isonzói csatában
    Háborus album. A világháború történelme képekben
    Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1925
    Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1926
    Katonák, népek, események
    Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön
    Magyar hősök 1914-1916
    Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül
    Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban 1914-1918
    A világháború 1914-1918
    A Magyar Szemle könyvei 7. A világháború magyar szemmel 1914-1918
    Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme
    A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig 1. kötet
    A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig 2. kötet
    A világháború története 1914-1918
    Alakulattörténetek (Ezredalbumok)
    Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914-1918 (Szeged, 1933)
    Bajnóczy József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei (Budapest, 1931)
    Balassa Imre: Az „egyes népfelkelők” hadi históriája. A m. kir. budapesti 1. népfelkelő ezred (Budapest, 1933)
    Bárdy István: Csaba vezér útján. - A nagyváradi 4-es honvéd gyalogezred (Orosháza, 1932)
    Benkóczy Emil: A tizes honvédek Galicziában (Budapest, 1931)
    Berend Miklós: Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplójaAdatok a magyar honvédség, főképp az 5. h. huszárezred történetéből. Senyei József honv. tüzérhadnagy rajzaival (Budapest, 1916)
    Białoskurski Ödön: A m. kir. 37. honvéd tüzérdandár története 1914-1918 I. köt. A m. kir. 4. honvéd tábori ágyúsezred története (Budapest, 1939)
    Bíró Lajos - Antal Áron - Nemesdy Ernő: A volt m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred, népfölkelő gyalogezred és pótzászlóalj története (Székelyudvarhely, 1943)
    Bittó Dezső: A volt nagyváradi és biharvármegyei 37. és 139. gyalogezredek története (Budapest, 1943)
    Breit József: A magy. kir. kassai 39. honvéd gyaloghadosztály harcai Erdély keleti határában – a Magyaros-tető elfoglalása 1917. márc. 8-án (Budapest, 1944)
    Crettier Ferenc (szerk.): A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története 1910-1918; Emléklap (Cegléd, 1937)
    A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”-huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának megbízásából (Budapest, 1931)
    A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734-1918 (Budapest, 1937)
    Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján. A cs. és kir. 39. gyalogezred (Budapest, 1935)
    De Sgardelli Caesar: A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve (Budapest, 1936)
    Dernyey György: A cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története 1859-1918 (1941)
    Dereánó Ödön: Az 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma (Budapest, 1939)
    Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (Budapest, 1941)
    Deseő Lajos: A m. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalog ezred története (Budapest, 1941)
    Deseő Lajos: A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalog ezred, valamint menet- és népfölkelő ezredeinek története (Budapest, 1931)
    Doromby József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve (Budapest, 1936)
    Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve (Budapest, 1934)
    Fehér Márton: 4-es honvédek 33-as zászló alatt. Háborús történetek tapasztalatok, megfigyelések (Budapest, 1918)
    Fejérváry József: A szegedi ötösök I. hdt. zászlóaljának háborus egy éve (Békéscsaba)
    Gaksch József: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918 (Budapest, 1940)
    Gerbert Károly: A kassai VI. hadtest harcai 1914. aug. 25-30. (Budapest, 1929)
    Gere Zsigmond: Színes képek a 76-os bakák harcaiból (Bécs, 1918)
    Hanthó Sándor (szerk.): A 33-asok dicsősége 1741-1918. Emlékirat a II. Lipót császár nevét viselt volt császári és királyi 33-ik gyalogezred dicső haditetteiről, valamint azokról, akik az ezred kötelékében küzdve, hősi halált haltak a hazáért (Budapest, 1935)
    Henriquez Vince: A cs. és kir. 9. sz. Gróf Nádasdy huszárezred története 1904-1918 (Budapest, 1930)
    Herczegh Géza: A veszprémi honvédek hadtörténete. A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története (Cegléd, 1936)
    Hirn László: A negyvenhatosok fegyverben 1914-1918 (Szeged, 1933)
    Jelic Gyula: Aranylapok a cs. és kir. 29-ik „Báró Loudon” ezred történelméből az 1914-1917-es világháborúban (Budapest, 1918)
    Kacagó lapok a komoly időkből 1915-16 (Miskolc, 1916)
    Kelemen Béla (szerk.): A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története 1883-1919. Vitéz József kir. herceg tábornagy előszavával, a m. kir. Hadilevéltár okmányainak felhasználásával (Budapest, 1931)
    Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. I. (Budapest, 1929)
    Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. II. (Budapest, 1929)
    Kratochwil Károly (összeáll.): A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője (Budapest, 1933)
    Kurtz Géza: Albrecht főherceg nevét viselő cs. és kir. 44. gyalogezred története 1914-1918. I. k. (Budapest, 1928)
    Kurtz Géza - Kristófy Géza: A cs. és kir. Albrecht főherceg 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története (Budapest, 1937)
    László Jenő: A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében 1918-1919 (Budapest, 1944)
    Légrády Elek (összeáll.): A volt magy. kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak […] története (Pécs, 1938)
    Lenkey Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban (Budapest, 1937)
    Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs.és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborus története 1914-1918 (Debrecen, 1939)
    A m. kir. 37. honvéd tábori tarackos ezred évkönyve 1918 (Budapest, 1918)
    A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred és m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története 1869-1918 (Budapest, 1927)
    Makkay (Machalek) Pál: Négyes honvédek fegyverben (Békéscsaba, 1934)
    Makkay Pál (szerk.): A 101-es zászló alatt - A volt békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma (Budapest, 1934)
    Molnár József (összeáll.): Debreceni honvédek a harcban. 1-2. k. (Debrecen, 1926-1928)
    Nemess Ernő: Tizennyolcas honvédek (Sopron, 1916)
    Nemestóthi Szabó Béla – Ollé Vilmos (összeáll.): A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban (Budapest, 1926)
    Németh Lajos: Aranylapok az egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből (Budapest, 1940)
    Nónay Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban (Budapest, 1931)
    Oroszlány Gábor – Krahm László: A marosvásárhelyi m. kir. 22. honvédgyalogezred háborús története 1914-1918 1. rész 1. k. (Budapest, 1931)
    Paulovits Sándor (összeáll.): Harmincas honvédek élete a halálmezőkön (Kecskemét, 1939)
    Radák Lajos (szerk.): A m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred története 1869-1918 (Budapest, 1939)
    Radványi József: A volt cs. és kir. 4. huszárezred története 1902-1919. II. (Budapest, 1929)
    Regele Oszkár: Szemelvények a pozsonyi cs. és kir. 5/2. utászszázad történetéből a világháborúban 1914-1918 (Budapest, 1928)
    Renner Gusztáv: A Polychnai ütközet 1914. augusztus 23-án (Sopron, 1931)
    Reschner Róbert – Sebestyén József (szerk.): A 68-as Jász-kun gyalogezred háborús albuma (1917)
    Réti Béla (összeáll.): A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma (Szeged, 1933)
    Réti Béla (szerk.): A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma (Miskolc, 1938)
    Sassy Csaba: Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója 1. kötet (Miskolc, 1930)
    Sassy Csaba: Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója 2. kötet (Miskolc, 1931)
    Sassy Csaba (összeáll.): A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma (Miskolc, 1939)
    Schiefner Károly: A Boszniai-Hercegovinai okkupációs hadjáratban résztvett 32-es bajtársak visszapillantása 1878-tól a mai napig (Budapest, 1918)
    Senyei József: Egy honvéd lovas hadosztály törzs. A m. kir. honvéd lovas hadosztályparancsnokság urai. (11-ik lovas hadosztály.) Emlékezésül a világháború vígabb napjaira (Budapest, 1916)
    Sipos Gyula (szerk.): A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfölkelő ezredek története (Székesfehérvár, 1937)
    Solth Imre: Egy tüzértiszt naplója az 1914-18. évi világháborúból (Budapest, 1942)
    Szabó István: A tizenhetesek 1914-1917. Emlékkönyv a székesfehérvári honvédek harcaiból (1918)
    Székely Aurél: 38-as bakák, hannoveri muskétások - Naplójegyzetek (Budapest, 1917)
    Székely Aurél: 38-as zászló alatt (Budapest, 1916)
    Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. I. k. (Sopron, 1931)
    Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. II. k. (Sopron, 1931)
    Szili Kováts László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története (Budapest, 1940)
    Szabó István (szerk.): A tizenhetesek 1914-1917 (Budapest, 1918)
    Tábori Jenő (szerk.): A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma. A Pécs-Baranyai katonák szereplése az 1914-1918. évi világháborúban (Budapest-Pécs, 1935)
    Tinódi Varga Sándor (szerk.): Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története (Budapest, 1930)
    Vidt Elek: Cs. és kir. szegedi szükség-tartalék kórház története (MÁV-internátusban) 1914-17 (Szeged, 1917)
    A volt m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred története 1868-1918 (Budapest, 1935)
    A volt szabadkai 86 gyalog-ezred emlék-naptára az 1942. közönséges évre (Szabadka, 1942)
    Wodlutschka Károly – Freissberger Gyula: A 29. honvéd gyalogezred története. I. k. (Budapest, 1928)
    Hadifogoly magyarok története 1. kötet (Budapest, 1930)
    Hadifogoly magyarok története 2. kötet (Budapest, 1930)
    Czeigler Gusztáv – Clauser Mihály et al.: A magyar tüzér. A magyar tüzérség története (Budapest, 1939)
    Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története (Budapest, 1939)
    Jacobi Ágost: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban (Budapest, 1938)

http://www.arcanum.hu/kiadvanyaink/osszes/?id=MoIvh

Üdv

Á

Válasz küldése

Vissza: “Szakirodalom – Harcjárművek ”