Szervezeti felépítés

Sokakat érdekel a német páncéloscsapatok háttértörténete, ami valljuk be elengedhetetlen ha ilyen járműveket építünk. Szakértőink megpróbálnak vázlatos áttekintést adni a témában. Hozzászólásokat a kapcsolódó topicban lehet tenni.

Moderátor: Rumcajsz

barnaky
Hozzászólások: 2175
Csatlakozott: 2009.09.09. 10:42

Szervezeti felépítés

Hozzászólás Szerző: barnaky »

A német páncélos alakulatok szervezeti felépítése a háború utolsó éveiben (1944-45)

Az elméleti szervezés

A német páncéloshadosztályok a háború második felében egy páncélosezreddel rendelkeztek, melyekhez ezredtörzs, ezred közvetlen alakulatok és két páncélososztály tartozott osztálytörzzsel, négy-négy páncélos századdal, századonként négy-négy szakasszal. A páncélos századoknak saját karbantartó szakaszai voltak. Az 1944. április 1-én kiadott rendelet értelmében a páncélos ezredeket ún. „kötetlen hadrend” („freie Gliederung”) szerint kellett átszervezni, mely értelmében a páncélosezredek törzsszázada a híradó és felderítő szakaszokban 3+5 páncélossal (előbbiben 3 parancsnoki Pantherrel, utóbbiban 5 Pz.IV-sel), a páncélos légvédelmi szakaszban 4x2 légvédelmi páncélossal (Sd.Kfz.161/3), illetve 2 darab Sd.Kfz.251/8 és 3 darab Sd.Kfz.25/7 lövészpáncélossal rendelkeztek. A páncélososztályok törzsszázadában a híradó és felderítő szakaszokban az osztály által használt típusoknak megfelelően szintén 3+5 darab (Sd.Kfz.171. Panther vagy Sd.Kfz.161. Pz.IV) páncélos és 2 Sd.Kfz.251/8 illetve 3 Sd.Kfz.251/7 szerepelt. A páncélos századok a törzsben 2 darab (Panther vagy Pz.IV), a három szakaszban egyenként 5 darab (Panther vagy Pz.IV) páncélossal rendelkeztek. Század szinten már nem alkalmaztak parancsnoki kivitelezésű – több rádióval, ezáltal kevesebb lőszerrel rendelkező- páncélost.
1944. november 1-vel újabb utasítások láttak napvilágot, amelyek egyrészről a páncélosok mennyiségének csökkenését, másrészről az alkalmazott járművek típusának bővülését jelentette. Az ezred törzse változatlanul 3 parancsnoki Pantherrel és 5 darab Pz.IV-sel rendelkezett, az osztályok törzsei pedig az általuk használt típusból kaptak 3+5 darabot. Az új változat egyrészt abból állt, hogy a század szakaszaiban alkalmazott járművek típusa – amennyiben Panther vagy Pz.IV nem állt rendelkezésre - „hivatalosan” is kibővült az Panzerkampfwagen 604/9 (7,5cm Pak 42 [L/70]) típussal. A következő változat szerint a páncélosok mennyisége századonként lecsökkent 14 darabra ( 2 a század törzsénél és 4-4 darab a három szakasznál ), míg az utolsó már csak századonként 10-10 páncélossal számolt. (1 a törzsben és 3-3 darab a három szakaszban). Mivel a kerekes szállítójárművekből is állandó hiány állt fenn, ezért a páncélos századok saját szállítókapacitását összevonva osztályonként állítottak fel egy-egy ellátó századot.

A páncélos hadosztályok páncélvadászosztályai három századba tagozódtak. Ezek közül az előírás szerint egy vontatott páncéltörő eszközökkel rendelkezett, míg kettő vadászpáncélosokkal (Jg.Pz.IVL/48 vagy Pz.IVL/70, illetve rendelkezésre álló különböző páncélvadászokkal és rohamlövegekkel, pl.: Marder II, Marder III, StuG.III, StuG.IV). A Heer páncéloshadosztályainak és páncélgránátos hadosztályainak páncélvadászosztályai a törzsben 1 darab, a két század törzseiben 2-2 darab, a századonkénti két-két szakasszal, a szakaszban 4 darab, összesen 21 darab páncélossal rendelkeztek.A Waffen SS és a Heer elit hadosztályainak esetében ez a következőképpen módosult: az osztály törzsszázadában 3 darab, a két század egy-egy törzsében 2-2 darab, azok három-három szakaszában pedig 4-4 darab vadászpáncélos harcolt, állományuk így 31 darabot tett ki. A törzsszázadban található volt még egy Sd.Kfz.251/8 közepes sebesültszállító lövészpáncélos is.

A páncélos-felderítőosztályok az 1944-es állománytábla szerint papíron öt századból álltak.
A törzsszázadban 13 darab Sd.Kfz.234/1 (vagy Sd.Kfz.234/2) és 3 darab Sd.Kfz.234/3, 7 darab Sd.Kfz.251/3, 1 darab Sd.Kfz.251/8 és 2 darab Sd.Kfz.251/11 szolgált. Az 1. páncélos-felderítő század gépjármű állományába 9 darab Sd.Kfz.250/3 és 16 darab Sd.Kfz.250/9 könnyű lövészpáncélost soroltak be. A 2. század állományában 2 darab Sd.Kfz.250/3 , 4 darab Sd.Kfz.250/7, 2 darab Sd.Kfz.250/8 és 22 darab Sd.Kfz.250/1 könnyű lövészpáncélos szolgált. A 3. században 2 darab Sd.Kfz.251/2, 2 darab Sd.Kfz.251/3, 2 darab Sd.Kfz.251/9, 6 darab Sd.Kfz.251/17 és 11 darab Sd.Kfz.251/1 lövészpáncélos teljesített szolgálatot. A 4. század ún. nehézfegyver-század volt, állományába 6 darab Sd.Kfz.251/2, 2 darab Sd.Kfz.251/3, 6 darab Sd.Kfz.251/7, 6 darab Sd.Kfz.251/9, 1 darab Sd.Kfz.251/11 és 2 darab Sd.Kfz.251/1 lövészpáncélos tartozott.

A német páncéloshadosztályok két páncélgránátos-ezreddel rendelkeztek, de míg a Heer ezredeiben kettő, addig a Waffen-
SS ezredeiben három páncélgránátos-zászlóalj harcolt, zászlóaljanként négy-négy századdal. Az egyik ezred egyik zászlóalja lövészpáncélosokkal volt felszerelve. Ennek az ezrednek a törzsében 2 darab Sd.Kfz.251/3, az ezred törzsszázadában 4 darab Sd.Kfz.251/3 és 3 darab Sd.Kfz.251/1 szolgált. Az ezred közvetlen alárendeltségébe tartozó páncélos-önjáró gyalogsági ágyús század törzsében 1 darab Sd.Kfz.251/3 és 1 darab Sd.Kfz.251/18, a század három szakaszában szakaszonként 1 darab Sd.Kfz.251/1 lövészpáncélos harcolt. A szintén ezred közvetlen páncélos utász század törzsében 1 darab Sd.Kfz.251/3 , harmadik szakaszában 6 darab Sd.Kfz.251/7 és 1 darab Sd.Kfz.251/17, míg negyedik szakaszában 6 darab Sd.Kfz.251/16 lövészpáncélos állt szolgálatban. A lövészpáncélosokkal felszerelt páncélgránátos zászlóalj törzsében 3 darab Sd.Kfz.251/3, 1 darab Sd.Kfz.251/8 2 darab Sd.Kfz.251/11, három századában századonként a törzsben 2 darab Sd.Kfz.251/3, három szakaszában szakaszonként 1 darab Sd.Kfz.251/17 és 3 darab Sd.Kfz.251/1, a negyedik szakaszban 3 darab Sd.Kfz.251/17, 2 darab Sd.Kfz.251/2 és 2 darab Sd.Kfz.251/9 lövészpáncélos állt hadrendben. A zászlóalj negyedik százada ún. nehézfegyver-század volt, törzsében 1 darab Sd.Kfz.251/3 és 1 darab Sd.Kfz.251/11, első szakaszában 6 darab Sd.Kfz.251/9 és 2 darab Sd.Kfz.251/1, második szakaszában6 darab Sd.Kfz.251/2 és 1 darab Sd.Kfz.251/18 volt rendszeresítve. Így egy SS-páncélgránátos ezred állományába 114 darab közepes lövészpáncélos tartozott az előírások szerint.

A páncélos-tüzérezredek törzsből, törzsütegből és három osztályból álltak, melyek közül az egyik önjáró fegyverekkel volt ellátva. Ennek az osztálynak a törzsében 1 darab Sd.Kfz.251/18 vagy 1 darab Sd.Kfz.251/3 és két parancsnoki vagy tüzér-megfigyelő harckocsi szolgált. Az osztály három ütegéhez egy-egy parancsnoki vagy tüzér-megfigyelő páncélos, egy-egy Sd.Kfz.251/18 vagy Sd.Kfz.251/3, az 1. és 2. ütegbe önjáró 10,5cm-es könnyű lövegek (Wespe – ütegenként 6db) és ezek lőszerszállító változatai (ütegenként 2db) a 3. ütegben önjáró 15cm-es nehéz lövegek (Hummel – 6db) és ezek lőszerszállító változatai (2db) tartozott. A másik két osztály vontatott tüzérségi eszközöket alkalmazott.

A páncéloshadosztályok páncélos-utászzászlóaljainak 2 darab Sd.Kfz.251/1, 1 darab Sd.Kfz.251/3 és – a Waffen SS páncéloshadosztályok esetében -1 darab Sd.Kfz.250/8 lövészpáncélos, a zászlóalj három századának egyikében pedig 1 darab Sd.Kfz.251/3, 4 darab Sd.Kfz.251/2, 2 darab Sd.Kfz.251/9, 1 darab Sd.Kfz.251/17, 6 darab SdKfz.251/7 és 6 darab Sd.Kfz.251/16 lövészpáncélos harcolt.
A páncélos-híradóosztályok törzsében 2 darab Sd.Kfz.251/3 és 1 darab Sd.Kfz.251/8, 1. vezetékes-híradó századának egyik szakaszában pedig 4 darab Sd.Kfz.251/11 lövészpáncélos volt rendszeresítve. A 2. rádiós század (a Waffen-SS páncéloshadosztályaiban) szintén lövészpáncélosokkal volt ellátva. A törzsben 1 darab Sd.Kfz.251/3, a szakaszokban 8 darab Sd.Kfz.250/ 5 és 10 darab Sd.Kfz.251/3 járművek voltak. A század könnyű híradó-oszlopának szintén volt 1 darab Sd.Kfz.250/3 lövészpáncélosa.

Ez a rendszer azonban az állandó utánpótlási gondok, a folyamatos veszteségek miatt csak papíron létezhetett.
1945-ben új szervezeti előírás lépett érvénybe, amely a folyamatosan akadozó utánpótlás miatt elsősorban a már az alakulatoknál lévő technikát próbálta meg egységessé tenni. A páncéloshadosztályok törzsébe 5 darab Sd.Kfz.251/3 közepes parancsnoki lövészpáncélos került, a hadosztály gerincét képező ún. „vegyes páncélosezred” törzse szintén 2 darab közepes parancsnoki lövészpáncélost kapott. Az ezred egy „vegyes páncélososztályból és egy lövészpáncélosokkal felszerelt páncélgránátos-zászlóaljból állt. A páncélososztály törzsében 2 darab parancsnoki harckocsi, két századában 10-10 darab Panther, két századában pedig 10-10 darab Pz.IV. állt szolgálatban. Az osztály közvetlen alárendeltségébe tartozott még egy 8 darab Pz.IV. alvázra épített légvédelmi páncélost alkalmazó légvédelmi szakasz és 2 darab műszakimentő-harckocsi. A páncélgránátos-zászlóalj 4 darab Sd.Kfz.251/3, három századába századonként 8 darab Sd.Kfz.251/1, 1 darab Sd.Kfz.251/3 és 3 darab Sd.Kfz.251/21 lövészpáncélos, míg a zászlóalj nehézfegyver-szakaszában 1 darab Sd.Kfz.251/3 és 6 darab Sd.Kfz.251/22 került. A hadosztály páncélvadászosztályának törzsét 1 darab Sd.Kfz.251/3 parancsnoki lövészpáncélossal szerelték fel, két századát századonként 10-10 darab vadászpáncélossal, míg harmadik századát 9 darab Sd.Kfz.251/22 lövészpáncélossal. A páncélos-felderítőosztálynak 3 darab Sd.Kfz.251/3 lövészpáncélos került a törzsébe, s csupán egy századát szerelték fel 3 darab Sd.Kfz.251/3, 3 darab, Sd.Kfz.251/22 lövészpáncélossal, illetve 13 darab Sd.Kfz.234/1 és 3 darab Sd.Kfz.234/3 nehéz felderítő páncélgépkocsival. A páncélos-utász-zászlóaljat 1 darab Sd.Kfz251/3, 6 darab Sd.Kfz.251/1 és 6 darab Sd.Kfz.251/16 lövészpáncélossal látták el. A páncélos-tüzérezred állományába 4 darab Sd.Kfz.251/3 került. Az 1945. mintájú páncéloshadosztály így összesen 90 darab lövészpáncélossal, 16 darab nehéz felderítő páncélgépkosival és – a légvédelmi és műszaki páncélosokat is beleértve – 54 darab páncélossal lett volna felfegyverezve. Magyarországon a 13. és a „Feldherrnhalle” páncéloshadosztályok roncsaiból szervezendő „Feldherrnhalle 1” és Feldherrnhalle 2” páncéloshadosztályok esetében’45 márciusában már e szervezeti felépítés alapján kezdték el a két alakulat feltöltését, de a rendelkezésre álló járművek mennyisége csak töredékében érte el az előírt szintet.
Gambling man rolls the dice, working man pays the bills
It's still fat and easy up on bankers hill
Up on bankers hill the party's going strong
Down here below we're shackled and drawn
Kép
Válasz küldése

Vissza: “Panzerwaffe alapismeretek - Dr. Számvéber Norbert és Barnaky Péter szerkesztésében”